Scaled Agile Framework kurser – SAFe

Scaled Agile Framework - SAFe - är en väl fungerande modell för stora företag att ta hjälp av för att komma igång med Lean och Agil utveckling i det större formatet. Förhåller man sig pragmatiskt till ramverket och kommer ihåg att det är ett startpunkt för att obönhörligt förbättra sin organisation och sina arbetssätt är det ännu bättre!

Vi utbildar och certifierar i SAFe med bla utbildningarna här under. Det är lämpligt att börja med en Leading SAFe-kurs för ledare och chefer och andra utvalda personer för att dessa behöver förstå och kunna stödja implementationen och framväxandet av ett Lean-Agilt mindset och arbetssätt på bästa sätt.
När man sätter igång ett nytt SAFe-initiativ eller ett nytt Agile Release Train rekommenderar vi att man tränar alla medlemmar, och då minst med SAFe för Team. Ofta blir det bäst att sätta ihop ett litet paket med utbildningstillfällen internt på företaget eller organisationen för att få rätt fokus.

Numera erbjuder jag publika utbildningar inom SAFe och andra Lean och Agila kurser tillsammans med mina kolleger på We Are Movement!

Scroll to top