SAFe Scrum Master – utbildning och certifiering

Utbildningen SAFe Scrum Master med certifiering till SAFe Scrum Master (SSM) är baserad på Scaled Agile Framework 4.6.
I den här kursen lär sig deltagarna hur rollen Scrum Master fungerar i en skalad agil miljö tillsammans med SAFe. Vi lär oss de specifika principerna och metoderna i SAFe, vilka roller som rekommenderas, hur de fungerar, och hur man bäst kommer igång med bl.a de grundläggande delarna i SAFe. Skalad Scrum fungerar lite annorlunda i SAFe, och som scrum master får du med den här utbildningen det mycket lättare att coach team och organisation i Agila arbetssätt och Scrum inom ramen för SAFe. Vi går igenom hur alla våra aktiviteter kan syfta till att leverera värde, de systemmässiga förutsättningarna som behöver komma på plats för en lyckad agil och lean transformation.

Numera erbjuder jag publika utbildningar inom SAFe och andra Lean och Agila kurser tillsammans med mina kolleger på We Are Movement!

 

Förmågor

Efter att ha gått kursen har du förmåga att

 • förstå och förklara Scrum i relation till SAFe som system
 • använda SAFe och Scrum för att skala Agil utveckling i din organisation
 • facilitera sprintar, inkrement och Scrum events tillsammans med team
 • känna igen och tillämpa SAFe’s Lean och Agila principer och tankesätt
 • delta i lyckosamma Program Increments med hjälp av PI planning
 • arbeta med värdeorienterade sprintmål och sprintresultat
 • bättre stödja DevOPS-implementationer i ditt företag eller organisation.

Kursinnehåll

Kursen genomförs under två heldagar och innehåller bland annat följande delar, blandat med praktiska övningar och exempel från andra företag.

 1. Introduktion till Scrum i Scaled Agile Framework
 2. Scrum Masterns roll i SAFe
 3. Förstå principerna bakom SAFe
 4. Arbeta i ett Agile Release Train och upplev en PI Planning
 5. Facilitera sprintar i SAFe
 6. Metoder vi använder för att avsluta ett Program Inkrement
 7. Att coach ett agilt team

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill och kommer att börja med SAFe. Deltagare är antingen nya i rollen som Scrum Master, eller så är de befintliga Scrum Masters som villl lära sig mer om rollen och metoderna i SAFe, för att öka chanserna att lyckas väl.
Du har erfarenhet av att arbeta i organisationer som arbetar med system- eller produktutveckling, och du har gärna tidigare erfarenhet av Agila arbetssätt och Scrum.

SAFe Scrum Master certifiering

I utbildningen ingår certifiering till SAFe Scrum Master (SSM), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community med mera.
Läs mer om certifieringen här: SAFe 4 Scrum Master (SSM)

Scaled Agile Framework Scrum Master utbildning och certifiering

Kontakta oss gärna för mer information
och för att diskutera bokning av en kurs via formuläret här.

Kursledare
Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer SPCSenior Agile Coach
Certified SAFe® 4.0 Program Consultant (SPC4)

Scroll to top