SAFe för Team – utbildning och certifiering

Utbildningen SAFe för Team med certifiering till SAFe Practioner (SP) är baserad på Scaled Agile Framework 4.6.
Den här kursen är riktigt bra för alla som skall börja jobba i ett Agile Release Train och med SAFe. Vi lär oss de specifika principerna och metoderna i SAFe, vilka roller som rekommenderas, hur de fungerar, och hur man bäst kommer igång med att jobba i Agile Release Trains. Vi går igenom hur Scrum, Kanban och XP fungerar i SAFe, att splitta features och stories, hur vi jobbar med continuous delivery och DevOps för att kontinuerligt skapa värde. Vi går igenom hur alla våra aktiviteter kan syfta till att leverera värde, de systemmässiga förutsättningarna som behöver komma på plats för en lyckad agil och lean transformation.

Numera erbjuder jag publika utbildningar inom SAFe och andra Lean och Agila kurser tillsammans med mina kolleger på We Are Movement!

Förmågor

Efter att ha gått kursen har du förmåga att

 • använda SAFe för att skala Agil utveckling i din organisation
 • arbeta i ditt team och tillsammans med andra team i ett ART.
 • känna till alla andra team och dess roller och kunna hantera beroenden mellan dem
 • känna igen och tillämpa SAFe’s Lean och Agila principer och tankesätt
 • delta i lyckosamma Program Increments med hjälp av PI planning
 • arbeta med värdeorienterade sprintmål och sprintresultat
 • löpande integrera med andra team och delar i organisationen.

Kursinnehåll

Kursen genomförs under två heldagar och innehåller bland annat följande delar, blandat med praktiska övningar och exempel från andra företag.

 1. Introduktion till Scaled Agile Framework
 2. Förstå principerna bakom SAFe
 3. Skapa ett agilt team
 4. Arbeta i ett Agile Release Train och upplev en PI Planning
 5. Planera sprintar
 6. Arbeta i sprintar
 7. Arbeta i ett Program Inkrement

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill och kommer att börja med SAFe. När vi börjar med SAFe är det en viktig framgångsfaktor att alla deltagare i ett Agile Release Train har kunnat delta i en utbildning och fått träna på delarna i SAFe. Därför vänder sig den här kursen till alla medlemmar i ett nytt ART som skall dra igång.
Du har erfarenhet av att arbeta i organisationer som arbetar med system- eller produktutveckling, och du har gärna tidigare erfarenhet av Agila arbetssätt och Scrum.

SAFe Practitioner certifiering

I utbildningen ingår certifiering till SAFe Pracitioner (SP), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community of practise med mera.
Läs mer om certifieringen här: SAFe 4 Practitioner

SAFe for Teams utbildning och certifiering

Kontakta oss gärna för mer information
och för att diskutera bokning av en kurs via formuläret här.

Kursledare
Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer SPCSenior Agile Coach
Certified SAFe® 4.0 Program Consultant (SPC4)

Scroll to top