SAFe för Product Owners / Product Managers – utbildning och certifiering

Utbildningen SAFe för Product Owners och Product Managers med certifiering till SAFe Product Owner / Product Manager (POPM) är baserad på Scaled Agile Framework 4.6.
Som Produkt Owner i SAFe arbetar man tillsammans med både team och Product Manager, och därför vänder sig den här kursen till båda dessa roller.  Vi lär oss de specifika metoderna och aktiviteterna i SAFe för att managera programmet och dess backlogs, vilka roller som rekommenderas, hur de fungerar, och hur man bäst kommer igång med att jobba i Agile Release Trains. Vi går igenom hur man kan tänka för att splitta features och stories, hur vi jobbar med continuous delivery och DevOps för att kontinuerligt skapa värde.
Mycket av vårt fokus ligger så klart på hur man arbetar bäst i rollerna Product Owner och Product Manager för att vara så effektiv som möjligt.

Numera erbjuder jag publika utbildningar inom SAFe och andra Lean och Agila kurser tillsammans med mina kolleger på We Are Movement!

Förmågor

Efter att ha gått kursen har du förmåga att

 • använda SAFe för att skala Agil utveckling i din organisation
 • relatera principerna och värderingarna i SAFe till din roll
 • samarbeta med Lean Portfolio Managment
 • planera i lyckosamma Program Increments med hjälp av PI planning
 • känna igen och tillämpa SAFe’s Lean och Agila principer och tankesätt
 • arbeta med värdeorienterade sprintmål och sprintresultat
 • skapa en action plan för din roll.

Kursinnehåll

Kursen genomförs under två heldagar och innehåller bland annat följande delar, blandat med praktiska övningar och exempel från andra företag.

 1. Introduktion till Scaled Agile Framework
 2. Relatera principerna i SAFe till rollerna PO och PM
 3. Arbeta med portfolio management
 4. Arbeta i ett Agile Release Train och upplev en PI Planning
 5. Kontinuerligt arbeta med kundvärde
 6. Definiera Product Owner och Product Managers roller och ansvar
 7. Ta fram en action plan för rollerna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är på väg att börja med SAFe, eller som vill lära dig mer om hur dessa roller fungerar. Deltagare är ofta Product Owners, Product Managers, PMO, arkitekter, Portfolio Managers, Business Analysts och andra som arbetar med backloggar och kundbehov.
Du har erfarenhet av att arbeta i organisationer som arbetar med system- eller produktutveckling, och du har gärna tidigare erfarenhet av Agila arbetssätt och Scrum.

SAFe Product Owner/Product Manager certifiering

I utbildningen ingår certifiering till SAFe Product Owner/Product Manager (POPM), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community of practise med mera.
Läs mer om certifieringen här: SAFe Product Owner/Product Manager certifiering

SAFe Product Owner / Product Manager utbildning och certifiering

Kontakta oss gärna för mer information
och för att diskutera bokning av en kurs via formuläret här.

Kursledare
Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer SPCSenior Agile Coach
Certified SAFe® 4.0 Program Consultant (SPC4)

Scroll to top