Leading SAFe – utbildning och certifiering

Utbildningen Leading SAFe med certifiering till SAFe Agilist 4 är baserad på Scaled Agile Framework 4.6.
I den här kursen lär sig deltagarna principerna och metoderna i SAFe, vilka roller som rekommenderas, och hur man bäst kommer igång med bl.a de grundläggande delarna i SAFe. Vi går igenom hur alla våra aktiviteter kan syfta till att leverera värde, de systemmässiga förutsättningarna som behöver komma på plats för en lyckad agil och lean transformation.
Kursen kan ges både som publika eller interna företagsspecifika utbildningar

Numera erbjuder jag Leading SAFe och andra Lean och Agila publika utbildningar tillsammans med mina kolleger på We Are Movement!

Förmågor

Efter att ha gått kursen har du förmåga att

 • använda SAFe för att skala Agil utveckling i din organisation
 • känna igen och tillämpa SAFe’s Lean och Agila principer och tankesätt
 • sätta upp ett eller flera Agile Release Train
 • planera och köra lyckosamma Program Increments med hjälp av PI planning
 • komma igång med en Lean Agil Portfolio
 • arbeta med ledning för att utveckla ett Lean-agilt tänkande
 • bättre stödja en Lean och Agil transformation i ditt företag eller organisation.

Kursinnehåll

Kursen genomförs under två heldagar och innehåller bland annat följande delar, blandat med praktiska övningar och exempel från andra företag.

 1. Introduktion till Scaled Agile Framework
 2. Ta till sig ett Lean-Agile Mindset
 3. Förstå principerna bakom SAFe
 4. Implementera ett Agile Release Train och upplev en PI Planning
 5. Exekvera och leverera värde
 6. Leda en Lean-Agile organisation
 7. Möjliggöra en Lean Agil Portfolio
 8. Bygga riktigt stora system

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill börja med SAFe, och kunna stödja ditt företags transformation från olika perspektiv.
Därför riktar sig utbildningen till ledare och chefer, programledare, Agila coacher, förändringsledare, PMO, utvecklingschefer, systemarkitekter och andra som behöver få en hög insikt i hela systemet för större Agila transformationer. Du har erfarenhet av att arbeta i organisationer som arbetar med system- eller produktutveckling, och du har gärna tidigare erfarenhet av Agila arbetssätt och Scrum.

SAFe Agilist 4 certifiering

I utbildningen ingår certifiering till SAFe Agilist 4 (SA), som genomförs som ett webbaserat certifieringstest inom 30 dagar från genomförd utbildning. Från kursen får du med dig dokumentation och instuderingsmaterial, och du har också tillgång till övningstest som hjälp under instuderingen.
När du väl klarat av testet får du ett certifieringsbevis, tillgång till SAFe online community med mera.
Läs mer om certifieringen här: SAFe® 4 Agilist Certification

Leading SAFe utbildning och certifiering

Kontakta oss gärna för mer information
och för att diskutera bokning av en kurs via formuläret här.

Kursledare
Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer SPCSenior Agile Coach
Certified SAFe® 4.0 Program Consultant (SPC4)

Scroll to top