Agila kurser

Jag ger kurser, workshops och föreläsningar i Agila metoder som Scrum, Kanban och även inom Agilt ledarskap och samarbete samt systemtänkande med mera. Ibland leder jag kurserna själv och ibland är det i samarbete med någon kollega.
De Agila kurserna är naturligtvis gärna anpassade till den aktuella organisationen eller företagets behov - jag tror att man många gånger kommer längre genom att utgå från aktuella förutsättningar, och anpassa kursen utifrån dessa.

Jag ger också certifierande kurser i Scaled Agile Framework - SAFe - läs mer om dessa utbildningar här.

Numera hittar du mina utbildningar hos We Are Movement - mitt nya bolag för utbildning och rådgivning:

Scroll to top