Emanuel Felix Tunbjer – Senior Agil Coach & Rådgivare

Emanuel Felix Tunbjer erbjuder Agil coaching, utbildning och rådgivning till företag och organisationer, coacher och ledare i Agilt tänkande och arbetssätt i Agil transformation. Hitta mer information om mina kommande utbildningar här: We Are Movement

Emanuel Felix Tunbjer är en senior Agil Coach och rådgivare med nästan två decenniers lång erfarenhet av utbildning och coachning i Agila värderingar och arbetssätt. Som oberoende konsult har han lett flertal storskaliga Agila transformationer inom en rad olika branscher och sektorer. Med sin erfarenhet inom ledning, strategisk planering, IT och organisationsutveckling i Lean Agil utveckling är han en mycket uppskattad coach och facilitator.
Emanuel började sin karriär samtidigt som det Agila manifestet föddes och brinner sedan dess för att hjälpa organisationer, team och ledare att skapa kreativitet och innovation – och därigenom nå ett Agilt mindset som stimulerar experimentlusta, innovation och ett kontinuerligt flöde av värde.

Varför Gosub?
Gosub är ett kommando från det gamla programmeringsspråket Basic. Att ge kommandot Gosub startar en subrutin där alla möjliga spännande saker kan hända, medan huvudprogrammet ibland till och med är ovetande om de förändringar och aktiviteter som sker i subrutinen. Detta tills kommandot RETURN ges, då resultatet av subprogrammet ges tillbaka till huvudprogrammet som kör vidare i nya förutsättningar med nytt resultat.

Grejer jag gillar särskilt för tillfället:

 

We Are Movement

We Are Movement är en modern och dynamisk platform för vår gemensamma ambition att hjälpa till att skapa nästa generation av innovativa och värdeskapande organisationer i Norden.Grundat av Carl Starendal, Emanuel Felix Tunbjer och Fredrik Viljesjö i Stockholm 2019.

Moder Agile

Modern Agile

Joshua Kerievsky's take på Agila metoder i form av fyra stycken värderingar:
Make people awesome
Make safety a prerequisite
Experiment and learn rapidly
Deliver value continuously

Det här är enkelt, och därmed väl så intrikat!

Guided By Posters

Guided By Posters

Ett pet project!
GuidedByPosters kombinerar utvalda kulturhändelser och arrangörer med bra design och gatans affischkonst i en guide i utvalda städer, med början i Stockholm.

Scroll to top