Emanuel Felix Tunbjer, Gosub Advisory – Agil coach

Jag arbetar med Agil coaching, träning och stöd till team och individer, företag och organisationer, coacher och ledare i Agile och Lean tänkande och arbetssätt i Agil transformation.

Bakom bolagsnamnet finns jag, Emanuel Felix Tunbjer. Jag är en senior Lean och Agil Coach som arbetar med coaching, rådgivning och utbildning i Agila transformationer, eller helt enkelt med att hjälpa till att stimulera förbättringar i arbetssätt, organisation och system.

Varför Gosub?
Gosub är ett kommando från det gamla programmeringsspråket Basic. Att ge kommandot Gosub startar en subrutin där alla möjliga spännande saker kan hända, medan huvudprogrammet ibland till och med är ovetande om de förändringar och aktiviteter som sker i subrutinen. Detta tills kommandot RETURN ges, då resultatet av subprogrammet ges tillbaka till huvudprogrammet som kör vidare i nya förutsättningar med nytt resultat.

Agila företeelser jag gillar särskilt för tillfället

Moder Agile

Modern Agile

Joshua Kerievsky's take på agila metoder i form av fyra stycken värderingar:
Make people awesome
Make safety a prerequisite
Experiment and learn rapidly
Deliver value continuously

Det här är enkelt, och därmed väl så intrikat!

Guided By Posters

Guided By Posters

Ett pet project!
GuidedByPosters kombinerar utvalda kulturhändelser och arrangörer med bra design och gatans affischkonst i en guide i utvalda städer, med början i Stockholm.

Scroll to top